fundament | voor een draagkrachtige basis

Wij hebben allemaal een meer of minder draagkrachtige basis. Het moet ons de stevigheid geven om dit leven te leven. Dat fundament ontwikkeld zich gelijkertijd met de groei en ontwikkeling van ons fysieke lichaam en onze psyche. De kwaliteit wordt door veel factoren beïnvloedt.

Een gezond ontwikkeld fundament geeft draagkracht, veerkracht, het vermogen om verbinding met anderen te maken, af te stemmen op onze eigen behoeften en die van anderen, het vermogen om onze eigen grenzen te bewaken en goed voor onszelf en anderen te zorgen, ons stressniveau en onze emoties te reguleren en nog veel meer. Het speelt allemaal mee in het hebben van een gezond en energiek leven.

Het fundament van organisaties wordt opgebouwd uit het fundament van de mensen die in die organisatie samen komen. Er zijn altijd situaties, gebeurtenissen of onderlinge contacten die de draagkracht van ons fundament of dat van onze organisatie verzwakken of versterken.Een evenwichtig fundament geeft draagkracht. Om te leven en te groeien. Onder de oppervlakte. De kwaliteit ervan is altijd zichtbaar in alles wat er bovenop staat. Ons fundament beïnvloeden we, bewust of onbewust, elke dag.

kleur zonder lijn
Warm en intens. Passie, verlangen, enthousiasme, blijdschap. En soms ook óverleven. Dat wat rauw is en pijn doet. Over boosheid, bepalende angst of verdriet.
Het gaat ergens over. Over dingen waar je, of het nou positief of negatief is, niet omheen kunt. Stevig en in al je kleuren zichtbaar. Met een balans tussen kracht en moed en kwetsbaar zijn.

spil
Groeien door beweging. De voorgaande stappen waren nodig om hier te komen. Nu verder met de eerstvolgende stap. En daarmee bouwen aan het fundament. Door beweging veranderd het perspectief en ontstaat er meteen iets nieuws. Het fundament breidt uit en wordt steviger. Zodat het past bij nu.

fossiel zonder lijn
Het ont-dekken van het waardevolle, het unieke. Over identiteit en beleving van ons leven. Van onszelf én van voorgaande generaties en de levens om ons heen. Onder invloed van de wisselwerking van alle (neurobiologische) systemen in ons fysieke lichaam. Alles is relatief. Niets staat op zichzelf, alles is verbonden.