Jij en de theorie van jouw delen

Voice Dialogue is een door Hal en Sidra Stone, niet-klinisch ontwikkelde methode. Het gaat uit van de visie dat onze psyche uit heel veel verschillende delen bestaat. Deze delen worden ook wel ikken (selves) genoemd. Misschien herken je er wel een paar die in jou actief zijn:

• Een deel dat altijd haast heeft en vindt dat je op moet schieten (een drammer)
• Een deel dat vindt dat je meer moet doen (een pusher)
• Een deel dat vindt dat t altijd beter kan en dat t nooit goed genoeg is (een perfectionist)
• Een deel dat zich kwetsbaar voelt of altijd onrustig is (een innerlijk kind)
• Een deel dat altijd kritiek heeft, op jou zelf of op een ander (een innerlijke criticus of een rechter)
• Een deel dat vindt dat je je maar moet aanpassen aan een ander en geen nee mag zeggen (een pleaser)
• Een deel dat ……….
• En zo voort, en zo voort

De psychologie van de ikken

Er zijn vele verschillende ikken. Voor iedereen is het anders. Er zijn er wel een aantal vaak heel herkenbaar. Bij de meesten van ons zijn het vaak dezelfde, de primaire ikken (primary selves) die altijd de boventoon voeren. Die primaire ikken zorgen er voor dat we ons gedragen volgens bepaalde en redelijk voorspelbare patronen. Met deze primaire ikken identificeren we ons vaak. Dan zeggen we: ‘Zo ben ik’. Binnen het kader van Voice Dialogue spreken we van een deel van ons dat ‘zo is’ en dat we meer zijn dan deze delen waarmee we ons identificeren.
In ieder van ons zijn er namelijk ook delen die nauwelijks of nooit de ruimte krijgen. Dit kunnen tegenpolen zijn van de primaire delen. Of delen waarvan we in onze opvoeding hebben geleerd dat die ‘niet horen’. De bijvoorbeeld meer kwetsbare of agressieve kanten waarvan we hebben geleerd dat het beter is deze maar niet te laten zien. Deze verborgen ikken noemen we ook wel de verstoten ikken (disowned selves).

Bindingspatronen

Bindingspatronen met de mensen om ons heen ontstaan doordat ikken van ons geactiveerd worden door ikken van de ander en andersom. Bindingspatronen worden negatief op het moment dat één van de twee partijen de nadelige effecten ervan gaat ervaren, maar niet in staat is het patroon te doorbreken. Bindingspatronen, ook de negatieve, kunnen een leven lang stand houden.
Door meer bewustzijn over jouw eigen ikken en het hoe en waarom van jouw bijbehorende gedrag ben je ook beter in staat bindingspatronen te doorzien en deze te doorbreken.

Voice Dialogue in de basis

Het mooie aan Voice Dialogue is dat het werkt vanuit verkenning, aanvaarding en het niet-oordelende. Het is een verkenning van wat is, zonder veronderstellingen over hoe de dingen zouden moeten zijn. Alle ikken worden geëerd. Iedere ik heeft zowel positieve als negatieve aspecten en altijd een positieve intentie.
Een houding van aanvaarding en respect is één van de belangrijkste uitgangspunten in een Voice Dialogue proces. Het proces werkt als een ontdekkingsreis. Je bent als reiziger onderweg, waarbij je zoveel mogelijk leert over verschillende kanten van je zelf. Daardoor krijg je meer bewustzijn over het hoe en waarom van je eigen gevoelens en gedrag.

Je bewuste ego aan het stuur

Het doel van Voice Dialogue is niet om je te ontdoen van ikken of deze te veranderen. Met Voice Dialogue zorgen we ervoor dat ieder deel de aandacht krijgt die het nodig heeft en daarmee zoveel mogelijk informatie geeft over het hoe en waarom ervan. Je leert daardoor te leven met de spanning van tegengestelde standpunten in jezelf die de verschillende delen vertegenwoordigen. Je leert daarbij zelf een positie in te nemen in het midden, in het bewuste ego. Hier leer je de tegenstellingen van de verschillende delen te overzien. Zo ga je zelf vanuit die middenpositie, heel gericht, beslissingen nemen.

Transformatie

Hoewel het veranderen van de verschillende ikken geen doel is, is het effect van Voice Dialogue wel dat delen transformeren. Door de ontwikkeling van een sterke middenpositie, het bewust ego, en een grotere balans tussen de verschillende ikken kunnen de ikken transformeren. De dominantere delen kunnen ontspannen, waardoor de meer ondergeschikte delen de ruimte krijgen. Deze beweging zorgt ervoor dat jij steeds meer te zeggen hebt in je eigen gedrag. Je bent zo in staat om oude gedragspatronen te doorbreken.

In gesprek met je zelf

Met Voice Dialogue ga je in gesprek met je zelf, met jouw eigen primaire ikken én met jouw verstoten ikken. Tijdens de sessies neem jij écht de plek van jouw verschillende ikken in. Zo zorg je er zelf voor dat iedere stem wordt gehoord en dat de verschillende delen écht voor je gaan leven.

En nog veel meer

Over Voice Dialogue, een prachtige en zeer effectieve methode, is ongelofelijk veel interessants te schrijven. Ik heb hier een poging gedaan om het kort en duidelijk te houden. Als je meer wilt weten vind je op de pagina inspiratie de meest interessante boeken over Voice Dialogue. Heb je nu al vragen of wil je een keer ervaren wat Voice Dialogue met je doet? Neem gerust contact op voor meer informatie, advies of het plannen van een afspraak.