Onderhoud en voed de wortels, dan zorgen de takken en bladeren voor zichzelf

– Confusius –

fundament is verhuisd naar Belgisch Limburg.

De praktijk bevindt zich in regio Nederlands Zuid-Limburg en de mooie Belgische Voerstreek. Vanwege een grote verbouwing is de praktijk momenteel gesloten. Voor het stellen van vragen of het overleggen over uw situatie kunt u altijd contact opnemen. Dit doet u best via email of whatsapp.


fundament | In balans komen en blijven

fundament begeleid mensen. Individueel of in groepen. In counseling- of therapietrajecten of door opleiding en begeleiding van veranderprocessen. Bij fundament leer je ‘oude rommel’ uit je systeem opruimen en zelf te reguleren om daarmee in balans te komen én in balans te blijven. We werken niet aan symptoombestrijding maar aan de basis!

Voorlichting vormt altijd een onderdeel bij fundament. Over hoe wij als mensen leven in een lichaam. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Dat is belangrijk om te weten. Hoe ons systeem werkt heeft invloed op hoe we ons voelen, hoe we functioneren, of we gezond zijn (gezond gereguleerd) of hoe we van ongezonde regulatie klachten krijgen. Als je weet hoe het werkt weet je ook aan welke knoppen je wel/niet kunt draaien. Dat maakt het weer in balans komen boeiender én makkelijker.

We starten door te kijken naar hoe het nu gaat. Met veel aandacht voor dat wat er onder de oppervlakte, onbewust, het systeem beïnvloedt. Daarna gaan we aan de slag. Ik werk met methoden die op het hele systeem werken, zoals TRE, EMDR, Access Bars, Voice Dialogue (opstellingswerk) en/of met het paard (paardencoaching). Voor échte verandering en duurzaam herstel is een aanpak met een combinatie van verschillende werkvormen vaak het beste.

Aan de slag? Neem contact op voor vragen of het plannen van een afspraak. Je bent van harte welkom!


fundament | Zo zitten wij in elkaar

Op deze site lees je veel over de Polyvagaal theorie van Stephen Porges. Omdat dit prachtige werk eindelijk verklaard hoe ziekte en gezondheid wél werkt!

De mens is een compleet pulserend organisme. Wij leven in een lichaam waarin alles met elkaar verbonden is en niets op zichzelf staat.

Als we goed ontwikkeld en gezond zijn hebben we een gezonde neurofysiologische regulatie én op basis daarvan een gezonde regulatie van emoties en gedrag. We zijn dan in staat om in alle opzichten soepel, flexibel, sterk en veerkrachtig te zijn. Sociale interacties en sociale verbondenheid en gehechtheid hebben een hele belangrijke rol in het in stand houden van ons wel-zijn.

De Polyvagaal theorie verklaart hoe dit bij mensen als zoogdieren en kuddedieren werkt en geeft een heel nieuw begrip van fysieke, mentale en geestelijke gezondheid: Veel symptomen en ziektes die momenteel worden beschouwd als opzichzelfstaand worden in feite veroorzaakt door dysregulatie van onze neurofysiologische toestand doordat ons systeem door een ervaring van gevaar ontregelt raakt.

De Polyvagaal theorie stelt dat fysieke, emotionele en cognitieve symptomen van onrust verband houden met hele normale neurale circuits die horen bij de regulatie van ons autonome zenuwstelsel dat reageert op veiligheid en gevaar. In plaats van het bestrijden van de aparte symptomen moeten we de onderliggende samenhangende neurofysiologische dysregulatie aanpakken.


De kracht van Kwetsbaarheid

TRE Animatie